TOMTEBESÖK
I år satt Tomten i en helikopter och tog emot barnens önskelistor
Tryck på filmen så får Du helbild

TOMTEBESÖKI år satt Tomten i en helikopter och tog emot barnens önskelistorTryck på filmen så får Du helbild

Publicerat av Aeroseum Lördag 15 december 2018