Styrelsen Aeroseum

Roger Eliasson
Ordförande

Lena Tybrandt-Strand
Ledamot

Charlotte Terner
Ledamot

Magnus Karlsten
Ledamot

Cecilia Magnusson
Ledamot

AEROSEUMS FLYGHISTORISKA RÅD

Referensgrupp i flyghistoriska frågor
- Börje Räftegård
- Carl-Olof Emanuelsson
- Claes Berg
- Björn Svedfelt

Suppleanter

  • Tony Ribbås
  • Sten-Eric Petersson
  • Jorma Heiskanen
  • Jörgen Carlsson