Aeroseums skolfond – ansök om fria skolbesök!

Genom välvilliga donationer och gåvor från privatpersoner, fonder, stiftelser, föreningar och företag kan Aeroseum under en begränsad tid erbjuda fria skolbesök!

Aeroseums skolfond syfte är att väcka intresse för historia, naturvetenskap, teknik och matematik hos barn och ungdomar. Skolfonden ska vara ett stöd för att kunna genomföra ett studiebesök eller skolresa hos Aeroseum.

Förskolor, skolor och fritidsverksamhet i hela Sverige är välkomna att ansöka om att besöka Aeroseum utan att erlägga entré och avgift för Aeroseums skolpedagog. Ordinarie entréavgift är 50 kr per elev och 500 kr för Aeroseums skolpedagog.

Ansökningsperioden är fortlöpande under året, och behandlas i tur och ordning som de inkommer. Svar på ansökan kan förväntas inom 2 veckor.

Vid frågor maila gärna till info@aeroseum.se

För att ansöka vänligen fyll i ansökningstalongen nedan:

7 + 10 =