SKOGSBRANDBEKÄMPNING
I Aeroseum bygger vi en utställning om SKOGSBRANDBEKÄMPNING med helikopter.
Utställningen har blivit extra aktuell de senaste veckorna.

SKOGSBRANDBEKÄMPNINGI Aeroseum bygger vi en utställning om SKOGSBRANDBEKÄMPNING med helikopter.Utställningen har blivit extra aktuell de senaste veckorna.

Publicerat av Aeroseum Torsdag 25 april 2019