PORTÖPPNING
innan Tunnan luftas
Håkan och Martin fäller ned lämmarna, Jafar, Jaromir, Martin och Bengt har förberett

PORTÖPPNINGinnan Tunnan luftasHåkan och Martin fäller ned lämmarnaJafar, Jaromir, Martin och Bengt har förberett

Publicerat av Aeroseum Söndag 9 december 2018