NYA MEDARBETARE
Personligheten framträder i ansiktsuttrycken efter hand.