Kalla kriget – Gymnasiet

Efter andra världskriget följde en över 40 år lång oro i världen. Många av världens länder drogs in i maktkampen, som skedde på många olika fronter och världsdelar. Genom en guidad visning med utgångspunkt i Aeroseums tidigare topphemliga bergshangar med anor från kalla kriget berättar Aeroseums pedagoger om oron och hur kalla krigets konflikter påverkat värden ur ett nationellt perspektiv.

Innehåll: Den politiska dragkampen mellan öst och väst. Det svenska samhället under kalla kriget. Det svenska militärflygets utveckling och uppgift under kalla kriget.

Lgy: 11.
Historieämnets syfte: Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor och förklara människors roller i samhällsförändringar.
• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem

Förslag till efterarbete: Hur har kalla kriget påverkat världen ur ett internationellt perspektiv?