Kalla kriget – Skolår 7-9

Efter andra världskriget följde en över 40 år lång oro i världen. Många av världens länder drogs in i maktkampen, som skedde på många olika fronter och världsdelar. Genom en guidad visning med utgångspunkt i Aeroseums tidigare topphemliga bergshangar med anor från kalla kriget berättar Aeroseums pedagoger om oron och hur kalla krigets konflikter påverkat världen ur ett nationellt perspektiv.

Innehåll: Den politiska dragkampen mellan öst och väst. Det svenska samhället under kalla kriget. Det svenska militärflygets utveckling och uppgift under kalla kriget.

Lgr: 11.

  • Skolans uppdrag: En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.
  • Kursplan historia: Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.
  • Kursplan historia: Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  • Kursplan historia: Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Förslag till efterarbete: Hur har kalla kriget påverkat världen ur ett internationellt perspektiv?