Historisk teknikutveckling

Teknikutveckling existerar på grund av människans nyfikenhet och vår fantastiska förmåga att anpassa oss till vår omgivning. Genom ett flygperspektiv studeras några konkreta exempel på teknikutveckling. Skolprogrammet kan genomföras på egenhand med hjälp av uppdrag eller tillsammans med Aeroseums pedagoger. 

Innehåll: Flygets teknikhistoria, drivkrafter till teknikutveckling, den historiska utvecklingen av några tekniska system.