Historisk teknikutveckling – Gymnasiet

Teknikutveckling existerar på grund av människans nyfikenhet och vår fantastiska förmåga att anpassa oss till vår omgivning. Genom ett flygperspektiv studeras några konkreta exempel på teknikutveckling. Skolprogrammet kan genomföras på egenhand med hjälp av uppdrag eller tillsammans med Aeroseums pedagoger. 

Innehåll: Flygets teknikhistoria, drivkrafter till teknikutveckling, den historiska utvecklingen av några tekniska system.

Lgr: 11.

  • Teknikämnets syfte: Undervisningen ska belysa hur teknik har utvecklats och utvecklas i växelverkan med det omgivande samhället.
  • Teknikämnets syfte: Kunskaper om hur teknik har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande samhället samt kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling.
  • Kursplan teknik 1: Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället.

Förslag till efterarbete: Konsekvenser av val av tekniska lösningar.