Fina gåvor

Ännu ett par föremål har skänkts till Aeroseum. Familjen Fritzne i Göteborg har skänkt en karta, tryckt på siden, som besättningarna på engelska bombflygplan hade insydda i sina Flygjackor. Kartan skulle användas efter ett haveri för att hitta hem till England igen....

Kärt barn har många namn

Aeroseum håller på att uppföra en utställning om Helikopter 4 som var försvarsmaktens arbetshäst under 48år. Helikoptern användes även flitigt i andra länder och har fått många namn och benämningar. Officiella är Boeing Vertol, Vertol 107, Sea Knight, Hkp4, Hkp 4, A,...

Hjälp i corona tider

Corona-krisen påverkar landet mycket hårt. Några ur Aeroseums personal kom ihåg att vi hade C-skyddsklädslar. De kom till oss för ca 10-15 år sedan vid avveckling av Försvarets mobförråd. Frågan ställdes till ambulanshelikoptern som tackade ja. Ett antal av...

Flygaren berättar

Den här gången berättar Flygaren om rymdklotet! FLYGARN BERÄTTAR 2 Publicerat av Aeroseum Torsdag 2 april...

Barnens flyghelg- senareläggs.

Som ni alla vet har vi just nu en ovanlig situation i Sverige med anledning av Coronaviruset. Som ansvariga för arrangemanget har vi i dag tagit beslut att inte genomföra Barnens Flyghelg den 13-14 juni.  Vår förhoppning är att vi kan genomföra arrangemanget under...