Bli pilot för en dag – Skolår F-3

Att bli pilot är mångas dröm, men har du det som krävs? För att bli pilot måste man klara vissa tester, eleverna får testa att göra några av dem. Provsitt i cockpit på flygplan och helikoptrar. Skolprogrammet kan genomföras på egen hand eller tillsammans med Aeroseums pedagoger.

Innehåll: Testa dina sinnen, flygplanets delar och funktioner.

Lgr: 11.

  • Skolans uppdrag: Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.
  • Naturorienterande ämnen F-3: Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Förslag till efterarbete: Hur, varför och vad behöver flygplan för att kunna flyga.