Aerodynamik 7-9

Genom guidning och luftexperiment utforskar eleverna tillsammans med pedagog från Aeroseum hur, varför och vad flygplan behöver för att kunna flyga.  Vi tittar på de fysikaliska lagar som styr flygandet och att de är samma för alla flygplan oavsett om det är ett 350 tons passagerarplan eller ett pappersplan. Skolprogrammet består av en guidad visning samt praktisk tillämpning genom experiment samt byggande av pappersplan.  

Innehåll: Så fungerar luft. Begrepp, modeller och teorier inom aerodynamiken, till exempel luftmotstånd, gravitation och lyftkraft. Flygplanets delar och funktioner.

Lgr: 11.

  • Skolans uppdrag: Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.
  • Kursplan teknik: Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.