Vilka flygplan? | Aeroseum

VILKA FLYGPLAN
har dessa propellrar suttit på?