Styrelsen Aeroseum

Roger Eliasson
Ordförande

Christian Braunstein
Ledamot

Lena Tybrandt-Strand
Sekreterare

Cecilia Magnusson
Ledamot

AEROSEUMS FLYGHISTORISKA RÅD

Referensgrupp i flyghistoriska frågor
- Börje Räftegård
- Carl-Olof Emanuelsson
- Claes Berg
- Björn Svedfelt

Suppleanter

  • Charlotte Terner
  • Tony Ribbås
  • Sten-Eric Petersson
  • Jorma Heiskanen
  • Conny Leinstedt