Skolprogram

 

HISTORIA | Guidning

Gå vår populära guidning om kalla kriget, teknikutveckling och bergets historia.

Anpassas efter klassnivå.

Antal: Helklass
Tidsåtgång: 60 min

Läs mer HÄR

TEKNIK | Kommunikation

Kommunikation är viktigt inom flyget, men även på marken. Men hur kommunicerar vi? Vilka för- och nackdelar finns det med olika kommunikationssätt? Gå på jakt i berget efter olika sätt att kommunicera.

Programmet kan genomföras på egen hand eller med handledare från Aeroseum. Anpassas efter klassnivå.

Antal: Helklass
Tidsåtgång: 60 min

Lärarhandledning och Uppdragskort

TEKNIK | Guidning

Gå vår populära guidning om kalla kriget, teknikutveckling och bergets historia.

Anpassas efter klassnivå.

Antal: Helklass
Tidsåtgång: 60 min

Läs mer HÄR

TEKNIK | Pappersflygplanets aerodynamik

Vi lär oss hur ett flygplan lyfter och tittar på hur flygplanet manövreras och behåller sin stabilitet.
Vi lär oss även vika pappersflygplan och försöker slå Aeroseumrekordet.

Programmet genomförs med handledare från Aeroseum.

Anpassas efter klassnivå.

Antal: Helklass
Tidsåtgång: 60 min

Läs mer HÄR

TEKNIK | Teknikutveckling

Vi tittar på den spännande teknikutvecklingen inom flyget.

Programmet kan genomföras på egen hand eller med handledare från Aeroseum.

Anpassas efter klassnivå.

Antal: Helklass
Tidsåtgång: 60 min

Lärarhandledning och Uppdragskort

TEKNIK | Agera, reagera, interagera

Utforska cockpits i flygplan och helikoptrar. Vilken information vill man ha när man sitter i cockpit?

Gå på jakt i berget efter olika sätt att kommunicera. Gör en enkel pilottest.
Programmet genomförs på egen hand eller med handledare från Aeroseum.

Anpassas efter klassnivå.

Antal: Helklass
Tidsåtgång: 60 min

Lite bakgrund inför besöket.
Lärarhandledning och Uppdragskort

TEKNIK | Jetmotorer och raketer

Vi tittar på hur jetmotorn fungerar, bygger enkla raketer och undersöker kraft och motkraft.

Programmet genomförs med handledare från Aeroseum.

Anpassas efter klassnivå.

Antal: Helklass
Tidsåtgång: 60 min

Läs mer HÄR

 

TEKNIK | Krafter och balanser

Vi tittar på krafter och jämvikt, bygger mobiler och undersöker vilken koppling detta har till glidflygning.

Programmet genomförs med handledare från Aeroseum.

Anpassas efter klassnivå.

Antal: Helklass
Tidsåtgång: 60 min

Läs mer HÄR

 

FYSIK | Pappersflygplanets aerodynamik

Vi lär oss hur ett flygplan lyfter och tittar på hur flygplanet manövreras och behåller sin stabilitet.
Vi lär oss även vika pappersflygplan och försöker slå Aeroseumrekordet.

Programmet genomförs med handledare från Aeroseum.

Anpassas efter klassnivå.

Antal: Helklass
Tidsåtgång: 60 min

Läs mer HÄR

FYSIK | Jetmotorer och raketer

Vi tittar på hur jetmotorn fungerar, bygger enkla raketer och undersöker kraft och motkraft.

Programmet genomförs med handledare från Aeroseum.

Anpassas efter klassnivå.

Antal: Helklass
Tidsåtgång: 60 min

Läs mer HÄR

NATURKUNSKAP | Geocaching

Gå en geocachingrunda hos Aeroseum. Kan ni hitta cacherna, svara på frågorna och hitta den femte cachen?

Programmet genomförs på egen hand eller med handledare från Aeroseum.

Finns inom olika ämnen och i olika svårighetsnivåer

Antal: Helklass
Tidsåtgång: 60 min

Lärarhandledning och Uppdragskort

 

MATEMATIK | Geocaching

Gå en geocachingrunda hos Aeroseum. Kan ni hitta cacherna, svara på frågorna och hitta den femte cachen?

Programmet genomförs på egen hand eller med handledare från Aeroseum.

Finns inom olika ämnen och i olika svårighetsnivåer

Antal: Helklass
Tidsåtgång: 60 min

Lärarhandledning och Uppdragskort

 

MATEMATIK | Geometri och taluppfattning

Öva och lär dig om matematik i den spännande Aeroseummiljön.

Programmet genomförs på egen hand eller med handledare från Aeroseum.

Antal: Helklass
Tidsåtgång: 60 min

Lärarhandledning för f – 3
Lärarhandledning för 4 – 6
Lärarhandledning för 7 – 9
Lärarhandledning för Gy

 

MATEMATIK | Cirklar och mätning

Mät på en riktig helikopter. Hur fort snurrar rotorbladen? Eller mät på våra vändplattor och andra geometrier.

Programmet genomförs med handledare från Aeroseum.

Antal: Helklass
Tidsåtgång: 60 min

Lärarhandledning för f – 3
Lärarhandledning för 4 – 6
Lärarhandledning för 7 – 9
Lärarhandledning för Gy