Skolprogram

Upptäck och utforska i vår bergshangar på ett lekfullt och inspirerande sätt genom våra skolprogram. Några av programmen kan man göra på egen hand och andra görs tillsammans med en eller flera av våra pedagoger. Programmen tar ca 1h.

Historia

Känn historiens vingslag genom att besöka vår unika miljö och uppleva de föremål som finns hos oss på Aeroseum.

Åk 7-9, Gy. Kalla Kriget

Aeroseum är en underjordisk före detta superhemlig bergshangar som skapades under kalla kriget. Genom vår guidning tas ni med på en tidsresa om hur det kalla kriget har påverkat världen.

Guidning ca 1 h

Kopplingar till läroplaner

Åk 1-9, Gy Historisk teknikutveckling

Aeroseum är en underjordisk före detta superhemlig bergshangar som skapades under kalla Kriget. Våra pedagoger berättar om det tekniska språnget som det kalla kriget förde med sig.

Guidning ca 1 h, men kortare för de yngre barnen.

Kopplingar till läroplanen

Teknik & Fysik

Flygplan innehåller olika delar som tillsammans samverkar i ett större system. Genom våra skolprogram får ni en inblick i hur några av dessa delar fungerar.

Åk F-9 Aerodynamik

Hur kan ett flygplan flyga? Svaret på detta och mer därtill lär du dig genom detta skolprogram. Vi avslutar genom att testa teorin i praktiken genom att bygga pappersflygplan.

Koppling till läroplan

Åk F-6 Kommunikation

På Aeroseum finns många olika sätt att kommunicera. I vårt skolprogram får du gå på jakt och testa många olika sätt. Programmet kan antingen genomföras på egen hand med uppdragskort eller med en av Aeroseums pedagoger.

Lärarhandledning och uppdragskort

Koppling till läroplan

Åk 1-6 Teknikutveckling

Människan har länge velat flyga, i vårt skolprogram undersöks vilken inverkan material och utseende har för lyftkraft och hastighet.  Programmet kan genomföras på egen hand med uppdragskort eller med en av Aeroseums pedagoger.

Lärarhandledning och Uppdragskort

Koppling till läroplanen

F-3 Har du det som krävs för att bli pilot?

I detta skolprogram undersöks pilotens yrke. Detta genom att testa sinnena som är väsentliga för en pilot, pilotens arbetsplats undersöks då eleverna får sitta i en cockpit och undersöka den närmre. Skolprogrammet kan genomföras på egen hand via uppdragskort eller tillsammans med Aeroseums pedagoger.

Lärarhandledning och uppdragskort

Koppling till läroplanen

Matematik

Inom flyget har matematiken en viktig roll. På Aeroseum kan du upptäcka kopplingen mellan matematikens teori och verkligheten.

Geometri och taluppfattning

 

Programmet kan genomföras på egen hand med uppdragskort eller med Aeroseums pedagog.

Lärarhandledning och uppdragskort

Koppling till läroplanen