FÄRDIG!!

FÄRDIG!! Nu är den gamla uttjänta rishögen till gräsklippare: Reparerad Renoverad Nya delar Målad Putsad Fejad Kontrollkörd Hållbarhetstestad Godkänd Vi tackar Sävebolaget som skänkte den och Frank Millqvists fantastiska gäng som fixat den till resultatet på bilden....