Besök från Danmark | Aeroseum

Det kom 4 flygplansgäster från Danmark!